Kako povečati prodajo v času karantene

Gospodarstvo se je navidez ustavilo v času epidemije virusa Covid 19. Do neke mere je določena mera previdnosti sicer razumljiva in upravičena, a vprašanje je do kam. Škoda zaradi ukrepov se namreč pojavlja predvsem na področju gospodarstva. Kar pa bo prineslo druge negativne posledice, ki so vsaj delno nepredvidljivi. Pričakujemo lahko povečanje brezposelnosti, upad vsesplošne prodaje in vse posledice, ki jih omenjeno prinaša. Nekateri so se odločili strogo upoštevati navodila v zvezi s preventivo, drugi jih potenciranje, tretji pa jih bolj z rezervo jemljejo.

Če lahko rečemo oz. opazimo, da v prvi dve skupini sodijo predvsem zaposleni, ki pričakujejo plače, ki jim po pogodbah pripadajo, lahko sklepamo tudi, da v zadnjo omenjeno skupino sodijo lastniki podjetij in samostojni podjetniki, ki so pač dolžni podpirati to stanje brezskrbnega brezdelja. Resda bo država priskočila na pomoč, a je le-ta nesorazmerna s škodo, ki jo je in jo bo še bolj ustvarila epidemija. Tkao se zdi, da se država tega ne zaveda, saj bi v nasprotnem primeru vsaj postavila nek “deadline”, do katerega bo stanje kot tako trajalo, kar ne bi smel biti problem, glede na to, da se zaveda svojih kapacitet in števila prebivalstva. Skrivanje po domovih namrteč ne bo premaknilo stvari. Po podatkih, ki jih navaja independent bo namreč zaradi epidemije in pretiranih ukrepov več ljudi bankrotiralo, kot umrlo. Pri tem mnogi sentimentalno argumentirajo, da reševanja življenj ne gre primerjati s financami, kar ni res, saj je finančna blaginja močno povezana z življenji, začenši pri kakovosti in načinu življenja nato pa s stopnjo samomorov in kriminala.

Zdi se, da se v tej situaciji krešejo mnenja lastnikov in zaposlovalcev z mnenji ubogljive množice, ki jo je država s pomočjo medijev prestrašila do te mere, da ni več zmožna trezne presoje temveč jo vodi strah. Če so mnogi v samem začetku še nekoliko verjeli v resnost situacije, pa se število teh vedno bolj zmanjšuje …

Ta teorija je osnova iz katere lahko podjetnik izhaja v razmišljanje o tem, kako dvigniti prodajo. Zakaj.Pri tem, ko bomo promovirali prodajo smo namreč na zelo tankem ledu, saj tvegamo neodobravanje tako s strani kupcev (ki sicer želijo trošiti), kot tudi s strani zaposlenih (ki naj bi jim pripadala plača). Tretji vidik pa je seveda skladnost z vsemi odloki, ki jih država proizvaja v tej situaciji kar na dnevni ravni.

Dejstvo je tudi, da so mnogi zaposleni sedaj nqa voljo za delo od doma, kar pomeni, da ravno kakršnegakoli dela ne morejo upravljati, kar pa ne pomeni, da morajo biti “frej”. Potrebno je odpreti nova področja dela in dejavnosti, ki jih bodo izvajali tisti, katerih dela ni mogoče prenesti v digitalni svet.

Kaj lahko podjetja storijo v času epidemije

Po naših podatkih se mnogo podjetnikov v tem času posveča tistim področjem, ki so jih sicer zaradi pomanjkanja časa zanemarjali. To je v glavnem področje prodaje, s tem pa področje digitalnega marketinga. Tako se mnogo podjetnikov sedaj ukvarja s pozicijami na Googlu, s splento stranjo, z oglaševalskimi kampanjami. Bodisi preverjajo obstoječe številke bodisi iščejo možna področja za izboljšave.

Ob teh spoznanjih, do katerih lastniki pridejo lahko svoje zaposlene preusmerijo v delo, ki ga od podjetja zahteva splet, ki nudi nove priložnosti in omogoča, da pšodjetja iz krize epidemije pridejo močnejša, kot so vanjo vstopila.

Katera področja je moč izboljšati z delom od doma

Spletne strani

Večina podjetij lahko hitro najde obilo področij, ki jih na področju digitalnega poslovanja lahko izboljša. Že tako je namreč trend selitve prodaje in poslovanja na splet. Osnova za to je seveda spletna stran ali trgovina. Na tem področju je možno izboljšati opise storitev in izdelkov, dodati tisto kar manjka in odpraviti napake.

Optimizacija

Drugo področje je področje optimizacije spletnih strani in uvrstitev. Smiselno je zahtevati od zaposlenih, da pišejo besedila v skladu s SEO strategijo, z namenom, da podjetje v tem času doseže boljše uvrstitve na Googlu.

Oglaševanje

Tretje področje pa je področje oglaševanja. Sedaj je čas, da se pregleda pozitivne in negativne dele oglaševalskih akcij, preceni, v katere vlagati več, v katere manj in katera področja se lahko izboljša z novimi produkti, s spremembo cen ali pogojev in ss pomočjo drugih načinov.

Ob začetku izvajanja teh procesov pa je vsekakor smiseln posvet s strokovnjaki, ki bodo zagotovili, da se bo delo izvajalo smiselno in na pravih pdoročjih.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja